Who are we

Members

  • FIRST ROW(From Left):-

 

Jishnudeb  Mukherjee,Subhasish Mondal,

Bijan Halder,Byasdeb Halder,Sushil Halder,Nitai Halder,Debkumar Sardar,Samir Halder,Pulak Halder,Debabrata Halder.

  • SECOND ROW(From Left):-

 

Tapan Bhandary,Babugayen,Prabirhalder,Deborshi Mukherjee,Balaram Halder,Barun Bhandary,Ganesh Rong,Paban Halder,Anup Sardar,Neuton Halder Sumita Seth,Aloke Bhandary,Joyhari Ghorami,Biswajit Bhandary,Pravakar Mondal,Milan Halder ,Shibdas Naskar,Shyamali Halder

 

 

Free Web Hosting